Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen mij aandrukken. Als dat verhinderd wordt, uit zijn woede zich in sterkere mate. Ten slotte bekogelt hij mij met een zware ijzeren auto, die gelukkig geen doel treft.

Hoewel wij de moeder op de noodzakelijkheid van een wekelijksche behandeling hebben gewezen, blijft zij weer twee maanden weg.

13de behandelingsuur (2 maanden later).

Verloop: Het gaat goed met ons patiëntje. De knippertic treedt af en toe nog op. Fokke is gezeggelijk en aardig thuis, speelt zooveel hij kan, vooral met zijn autostep. Ook op school gaat het goed.

Spel: Rijdt weer op de bekende wijze rond met de reeks wagens. Af en toe tracht hij mij te plagen. Overigens levert dit uur geen bijzonderheden op.

Niettegenstaande de moeder nadrukkelijk beloofd heeft geregeld te zullen komen, blijft zij voor goed weg. Twee maanden later vernemen wij, dat het met Fokke goed blijft gaan.

De behandeling heeft ongetwijfeld bevredigende u i tkomsten opgeleverd. De slaap is normaal geworden en de aanvallen van pavor nocturnus zijn weggebleven. Masturbatorische handelingen zijn niet meer geconstateerd, het bedwateren heeft ten slotte opgehouden, terwijl ook de tic-verschijnselen voor een belangrijk deel zijn teruggegaan. Daarbij komt, dat Fokke meer handelbaar is geworden en zich meer ontvankelijk heeft getoond voor paedagogische beïnvloeding.

Wanneer wij nagaan, aan welke maatregelen deze belangrijke verbetering dient te worden toegeschreven, zoo valt in de eerste plaats te denken aan de verwijdering van ons patiëntje uit de ouderlijke slaapkamer. De slaapstoornissen hielden hiermee op. Ten tweede heeft het spel als zoodanig de gelegenheid geschonken tot het assimileeren van affecten. Toen Fokke deze mogelijkheid ontdekt had, ging hij thuis voor het eerst zelf spelen. Ten derde zouden wij aan de in het óde en 7de uur gegeven duidingen een belangrijken invloed ten goede willen toekennen. De daarna ingetreden verbetering is zóó treffend, dat miskenning van de beteekenis dezer duidingen uitgesloten

Sluiten