Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij er aandacht aan schonk, wendde hij er zich min of meer aarzelend van af, alsof hij niet verder durfde te gaan.

De overdracht is gedurende de behandeling heel duidelijk aan den dag getreden. Nu eens reageerde hij tegenover mij, zooals hij tegenover zijn moeder pleegde te reageeren, dan weer zag hij in mij zijn vader, dien hij moest treiteren en plagen.

Onverhulde spelen werden door Fokke zorgvuldig vermeden uit angst (b.v. spelen met het poppenhuis). Hoe weinig en vooral hoe weinig gevarieerd hij bij ons ook gespeeld heeft, toch zijn verhullingspsychismen hier en daar niet te miskennen. Identificatie met den vader kwam veelvuldig voor (b.v. „nou ben ik vader"). Ook de symboliek speelde een rol (rijden met de wagens = masturbatie?). Welke symbolische beteekenis aan de takelauto en aan het aaneenbinden van een groot aantal wagens tot een lange reeks dient te worden toegekend, weten wij niet zeker. Er zijn geen aanknoopingspunten gevonden, die een interpretatie in de eene of andere richting toestaan. Vrij evident daarentegen komt ons het verband voor tusschen zijn spel en zijn conflicten. Deze weerspiegelen zich in vrijwel elke spelhandeling.

GEVAL VI.

W i m, een stevige gezonde jongen van 9^ jaar, komt vanwege een hardnekkigen tic. Telkens draait hij zijn hoofd met de kin eenigszins omhoog naar links of naar rechts, waarbij zijn mond scheef opengetrokken en zijn oogen stijf dichtgeknepen worden. Deze tic, die ruim een jaar bestaat, wordt als zeer hinderlijk ondervonden, mede omdat de patiënt daardoor vaak het mikpunt is van plagerijen. Vóór het optreden van dezen tic vertoonde hij een strijktic, waarbij hij langs zijn ooren, nu eens het linker, dan weer het rechter oor, moest strijken. Zijn ooren werden er vuurrood van. Deze tic heeft twee jaar aangehouden en is toen plotseling weggebleven. In dezen tijd had hij er ook last van, dat hij telkens zijn oogen stijf dicht moest knijpen. Het geheel is begonnen met een knippertic. Toen was Wi m ó1/^ jaar oud en bezocht hij reeds eenige maanden de lagere school. Zijn eerste ontwikkeling is

Sluiten