Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

botsing met mijn vliegmachine vermijdt. Hij doet dit door zijn auto handig en snel te juister tijd af te doen zwenken. Dit lukt hem ook, wanneer ik een botsing uitlok. Als het ten slotte lukt er een te veroorzaken, toont W i m grooten schrik, grijpt ihij met een schok naar zijn autotje en krijgt voor het eerst in ons bijzijn een tic, die o.i. veel overeenkomst vertoont met de angstige uitdrukking van iemand, die een slag verwacht. Daarna doet hij weer zijn uiterste best, botsingen te vermijden en slaagt hier ook in. Na dit spel zegt hij, de op een rij opgestelde koeien en paarden met de zware takelauto te zullen doodrijden. Ook hierbij toont hij echter schrik, n.l. wanneer de auto rakelings langs de beesten heenvliegt. Hij stuurt daarom de auto in een wijden boog om de dieren heen, zoodat omver rijden uitgesloten is. Evenals thuis durft hij dus ook in zijn spel zijn agressiviteit niet te uiten. Als er ten slotte toch een beest omvalt, herhaalt zich de tic onder duidelijke teekenen van angst. Daarop hebben wij hem verzekerd, dat het heelemaal niet erg is, eens boos te zijn en van zich af te bijten. Van af dat moment wordt beest na beest omver gereden, aanvankelijk nog onder teekenen van angst, ten slotte echter met groot plezier:: „Zoo, die is dood en die ook!"

2de behandelingsuur (3 weken later).

Verloop: Hij vertelt dadelijk bij binnenkomst, dat hij wat minder met zijn gezicht „getrokken" heeft en „dat het thuis nou zoo fijn is". Op de vraag, hoe hij dat bedoelt, antwoordt hij, dat hij heelemaal geen slaag meer gekregen heeft, dat ook in het vervolg niet meer zal worden geslagen, dat zijn ouders minder „zaniken" en dat ze thuis allemaal veel vroolijker zijn.

Spel: Gedurende het geheele uur wordt het spel van de naar elkaar toe rijdende auto en vliegmachine eentonig herhaald. Komt het tot een botsing, zoo ziet men weer den tic optreden onder teekenen van angst. Dolblij is hij, als zijn auto na de botsing niet omvalt en nog door kan rijden. Wanneer echter de vliegmachine in het nadeel is, uit W i m onomwonden zijn leedvermaak.

Sluiten