Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beertje omvergemikt. Dan weer een nieuw spel: Den hoogen, kokervormigen kartonnen prullemand plaatst hij op eenige doozen, met de opening schuin naar boven, aan den eenen kant van de kamer. Zelf gaat hij aan den tegenovergestelden kant van de kamer staan, met alle beesten en poppen om zich heen. Van hieruit worden de beesten en poppen stuk voor stuk in den prullemand gemikt. Hij gooit hard en is uitgelaten als het hem gelukt een beest of pop in den mand te doen belanden. Hier zij opgemerkt, dat dit spel de symbolische uitdrukking kan zijn van een bevruchtenden coitus. Zekerheid bestaat hieromtrent echter niet. Van duiding mag daarom nog geen sprake zijn. Hij zet zijn spel onafgebroken voort en tot onze verbazing zegt hij opeens: „Nou zijn we aan 't zaaien!" Als ik hem, meenende hem niet goed te hebben verstaan, vraag te herhalen wat hij zei, geneert hij zich opeens, bloost en herhaalt dan weer: „Aan het zaaien". Wanneer ik zeg, dat ik dat een goede benaming vind, is hij merkbaar opgelucht en gaat hij verder met gooien. Als ter verduidelijking zegt hij nog: „Ik ben geen boer, maar je hoeft niet alles te weten". Voor „ik ben geen boer" leze men: „Ik ben aan het zaaien, maar ik bedoel niet zaaien, zooals de boeren doen om planten te krijgen, maar zooals de menschen doen om kinderen te krijgen". „Je hoeft niet alles te weten", slaat waarschijnlijk op het antwoord, dat zijn moeder hem placht te geven op zijn vragen. Hij wil ermee aangeven, dat hij reeds van te voren weet, dat hij op zijn vragen toch geen antwoord zal ontvangen. Daar wij geen vrijheid hebben, hem op dit punt in te lichten, volstaan wij met de verhulde duiding: „Zoo, nou heb je zooveel kinderen gezaaid".

16de behandelingsuur (5 weken later).

Verloop: Hij heeft vanaf het 15de uur vrijwel geen tic meer gehad. Een enkele keer nog dichtknijpen van de oogen. Hij was thuis wat drukker dan vroeger.

Spel: Drukt met het drukkersspelletje zijn naam eenige malen op papier. Weet daarna niets te bedenken. De ouders hebben ons toegestaan Wim over het geboorteprobleem in te lichten. Van deze toestemming zal in dit uur gebruik wor-

Sluiten