Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gemaakt, temeer, waar W i m op verzoek der ouders twee maanden zou wegblijven.. We brengen hem op gang door te vragen: „Moet ik den prullemand soms schoonmaken?" „O, hé ja, da's waar ook, dat was ik heelemaal vergeten", zegt hij. Als de prullemand sc'hoon is, stelt hij hem weer op met de woorden: „Hoe ging het ook weer?" Ik geef geen antwoord. Langzamerhand herinnert hij zich de noodzakelijke utensiliën en begint weer te mikken: „Nou gaan we weer zaaien", zegt hij. Als hij er een paar beesten en poppen in heeft, duid ik hem, dat hij dit spel speelt, omdat hij weten wil waar kinderen vandaan komen. Hij antwoordt: „Dat komt immers door veel eten!? Bij een koe zitten ze in 'r buik, dat heeft meester verteld". Als ik hem zeg, dat menschen-kinderen ook bij hun moeder in de buik groeien en daarin door den vader gezaaid worden, zegt hij hetzelfde als in het 15de uur: „Je hoeft niet alles te weten en d f t had ik nooit zelf kunnen bedenken!"

Na het lóde uur hebben wij hem niet meer gezien. Uit een bericht van W i m's vader blijkt echter, dat hij sedert dien (er zijn intusschen 2 maanden verloopen) geen last meer van zijn tic gehad heeft.

Het resultaat van de behandeling is dus een geleidelijk verminderen van de neurotische verschijnselen, met name van de tics. Deze zijn na de verhulde duiding van het „zaaispel" in het 15de uur vrijwel verdwenen. De uitvoerige duiding in het lóde uur heeft ze geheel doen verdwijnen. Men kan dus van een symptomatische genezing spreken.

Tot de genezing hebben verschillende factoren bijgedragen: ten 1ste: de bewonderenswaardige verandering van de instelling der ouders; ten 2de: de geboden gelegenheid de affecten in het spel te assimileeren en ten 3de: de gegeven duidingen.

Klaar inzicht in de psychogenese van de tics van dezen patiënt heeft de spelanalyse niet vermogen te geven. Er zijn op dit punt slechts gissingen mogelijk. Dat de tic-verschijnselen zeldzamer werden, naar mate de patiënt zijn agressiviteit in spel en dagelijksche omgeving kon afvoeren, pleit ervoor, dat er een overwegend sadistische component in gelegen is. Dat

Sluiten