Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klas. Jarenlange extra-lessen hebben zijn praestaties niet kunnen verhoogen. Hij neemt op school niets op, is sterk afleidbaar, zit steeds te suffen, vindt het ondanks zijn tegenzin in leeren op school wel prettig. Hij is een opgewekte jongen, die overigens geen opvoedingsmoeilijkheden veroorzaakt. Ondeugend is hij vrijwel nooit, wel kiest hij bij voorkeur de ondeugendste jongens tot speelgenoot, zonder met hun streken mee te doen. Zijn moeder zegt, zich veel met hem te bemoeien en uit haar optreden hier valt op, dat zij hem meer als een 8-jarig jongetje dan als een 13-jarigen boom-van-een-kerel behandelt. Liefhebberijen heeft Henk niet. Het liefst speelt hij op straat of in den tuin. Ook speelt hij graag met meisjes. Hij houdt niet van sport, gymnastiek en dergelijke en is zonder enthousiasme reeds eenige jaren bij de padvinderij. Eten doet hij slecht, het moet hem steeds opgedrongen worden. Hij slaapt wat moeilijk in, maar heeft overigens geen slaapstoornissen. Wel droomt -hij vaak hardop, waarbij hij den indruk maakt van ruzie te hebben. Zijn eerste ontwikkeling verliep zeer vlot. Hij liep met een jaar en praatte al spoedig heel goed. Tot zijn 7de jaar had hij last van enuresis nocturna, voor het overige was hij vroeg zindelijk. Reeds vanaf zijn kleuterjaren is hij bang voor vuur. Lichamelijk onderzoek heeft geen afwijkingen aan het licht gebracht. De broer van patiƫnt heeft St. Vitus dans gehad. De moeder is een gezonde vrouw; de vader, een welgestelde winkelier, maakt een vreemden, neurotischen indruk. Hij kan van Henk niet veel hebben.

lste behandelingsuur.

Henk, zoo groot als hij is, drukt zich schuw en angstig tegen zijn moeder aan en weigert beleefd doch hardnekkig, mee naar de speelkamer te gaan, waar eenige kleine kinderen, maar ook jongens en meisjes van zijn eigen leeftijd, aan het spelen zijn. Wanneer deze kinderen echter naar huis zijn, komt hij zonder aarzelen, zonder een spoor van geremdheid, binnen. Hij gedraagt zich vrij, zonder onbeleefd te zijn. Een gesprek kan zonder moeite met hem worden aangeknoopt. Hij antwoordt vlot op alle vragen en bevestigt alle mededeelingen van zijn moeder. Zwakzinnigheid schijnt dus waarschijnlijk. Om

Sluiten