Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren machinaal gereinigd, gemengd, gekookt en in blik verpakt en is in tien minuten klaar.

Daarentegen is in het oude Europa en ook al in Azië, alles wat maar nieuw is troef, terwijl de Amerikaansche fabrikanten reclame maken met de aanbeveling: „bereid volgens een honderdjarig familierecept!”

Bij de oude cultuurvolken merkt men in ’t algemeen ook een groote wijding op bij de maaltijden, die bij de nieuwe cultuurvolken in Europa en Amerika nimmer zóó groot geweest en thans bijna geheel verdwenen is: het tafelgebed wordt steeds zeldzamer en de cafetaria’s, waar men niet eens kan zitten onder het eten, verrijzen bij tientallen.

Niet alleen het huidige, ook het oude Oosten en Westen waren zeer verschillend: terwijl het bij de Joden als een zonde gold, zonder gezelschap iets te nuttigen, plachten de Indianen zich bij het eten af te zonderen.

Met de bepaling door den volksaard gaat samen die door de bodemgesteldheid. In de landen om de Middellandsche zee, waar de olijf welig tiert, bereidt men vrijwel alles in olie; in de koelere streken in water.

Ten slotte stelt het klimaat eischen aan den aard van het voedsel, als waarborg voor het lichamelijk welzijn van den mensch. Daarom gevoelt de vreemdeling in de tropen behoefte aan scherpe kruiden om de spijsvertering te bevorderen en ziektekiemen te dooden.

Hoewel dus elk land en elk volk er noodzakelijk een eigen keuken op na houdt, komt men bij vergelijking ook gerechten tegen, die vrijwel internationaal zijn. En men vraagt zich af of deze keukengeheimen naast elkaar opgekomen zijn uit een overeenkomstige behoefte, of dat wellicht de zeevaarders der oude tijden ze hebben overgebracht.

Een samengesteld gerecht van bladgroenten, knollen

Sluiten