Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Grof” noemt men in een toko de ongemalen, „fijn” de gemalen kruiden.

Vaak komt ook te pas k e t a n of kleefrijst, wit of zwart.

De sambalans kunnen in fleschjes klaargemaakt gekocht of zelf gemaakt worden. Het is wel gemakkelijk iets klaar in huis te hebhen, b.v. sambal oelek (van Spaansche peper).

Een zeer gezond bestanddeel van de rijsttafel is de t a u - g é. Dit zijn ontkiemende soya-boontjes. Men legt de boontjes 4 dagen in water of heel nat zand, waarbij zich het jonge plantje ontwikkelt en gebruikt ze dan rauw in verschillende gerechten.

Over het gebruik der verschillende ingrediënten moet nog het volgende gezegd worden:

Een klapper moet droog zijn, klokken als men hem schudt, de oogkiemen (zachte plekjes) niet groen of wit. Men kan ook geraspte klapper klaar krijgen; bewaart men ze te lang, dan wordt ze soms ranzig. Het versche of gedroogde raspsel (men raspt het best op de Indische paroedan of op de Bircher-rasp) wordt in lauw water geweekt en dan uitgewrongen. Het eerste wringwater heet dikke santen, het water waarin de geraspte klapper voor de tweede maal is uitgewrongen, dunne santen.

De assem wordt ook geweekt en gewrongen, het assemwater wordt in verschillende gerechten gebruikt.

Mie wordt in heet, niet kokend water geweekt op een zacht vuur; ze mag nooit zoo gaar worden als de macaroni of spaghetti in Holland.

Katjang-bras wordteen nacht in koud water geweekt en dan gepeld.

Van trassi, meestal gebrand, neemt men niet

Sluiten