Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel 60 a 70 en de keizerin wilde zich niet minder dan 120 gangen laten opdienen.

Natuurlijk behooren bij bepaalde feestelijkheden, waaraan het Chineesche jaar zeer rijk is, ook bepaalde tractaties. Met Nieuwjaar bakt men b.v. maankoeken van varkensvet, witte suiker en rijstmeel, versierd met confituren. Bij die gelegenheid wordt de oude beeltenis van Tsao Wang verbrand, wat wil zeggen dat hij opstijgt naar den hemel om daar mee te deelen al wat hij het heele jaar door in het groote familiehuis heeft meegemaakt; want Tsao Wang ziet alles en hoort alles. Alle mannelijke huisgenooten werpen zich ter aarde, hem smeekende alleen van hun goede daden te vertellen, en zich verontschuldigend hem niet beter van het goede der tafel te hebben bediend. In den nacht dat de nieuwe Tsao Wang neerdaalt, blijft iedereen in huis wakker. En dan begint men weer met een schoone lei. Nog vele andere gebruiken bij dit feest doen aan de Hollandsche St. Nicolaasviering denken. •

En wat wordt er nu gekookt op het eerbiedwaardige

fornuis?

Van het ontbijt wordt meestal niet veel werk gemaakt. Een kop thee, waar de groene theebladen bovenop drijven, zonder toevoegsels; maïspap, of wat rijst.

Het middagmaal bestaat voor den armen Chineeschen boer b.v. uit: rijst, kool, boonenpap en plat, ongezuurd brood, om een knoflookstengel heen gerold; of rijstpap, gedroogde visch, gezouten wortelen en gedroogde boonen. Een uitvoeriger menu is b.v.: kip en walnoten met zoetzure saus; garnalen, paddestoelen en groene uien kool, varkensvleesch en boonen; macaroni, selderij en duiveneieren; visch en bamboesoep.

Sluiten