Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterken aandrang tot wetswijziging is te onzent nog niet veel te bespeuren, tenzij dan op het zeer speciale gebied van de verplichte W.A.-verzekering voor den automobilist en de daarmee verbonden kwestie der directe actie. Wij hopen, dat in het hierbovenstaande is aangetoond, dat juist op dit speciale gebied (en dit geldt dan voornamelijk voor de directe actie) navolging, zonder meer, van het buitenland geen aanbeveling verdient. Daarentegen zou een vernieuwing van ons landverzekeringsrecht in zijn geheel naar onze meening ten zeerste gewenscht zijn. Indien door deze studie de aandacht nog eens op dezen achterstand gevestigd mocht worden en indien wij iets hebben mogen bijdragen om de belangstelling voor het nieuwe Fransche verzekeringsrecht te verlevendigen, dan zou de schrijver zijn moeite daarmede zeker beloond weten.

's-Gravenhage, 1 Mei 1938.

Sluiten