Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVEN, A. VAN „De uniformeerende werking van het Brusselsch aanvaringstractaaat", Diss., Leiden, 1938.

PARIS. F. C. A. „Eenige beschouwingen omtrent de huidige regeling van het zelfmoord-risico in buiten- en binnenland", „De Levensverzekering", 1 October 1935, blz. 164.

— „Een en ander betreffende de Fransche wet op het verzekeringscontract, meer speciaal in verband met de levensverzekering", „De Levensverzekering", 1 April 1937.

PARIS LE CLERC. „Le contrat d'assurance, sa nature juridique", Parijs, 1932.

PERRAUD-CHARMANTIER. „Les primes sont-elles dues pendant la suspension des contrats?", „Moniteur des Assurances", 15 Januari 1937.

PERREAU, E. H. „De 1'assurance de compte", Rev. Gén. 1930, blz. 492—517.

— „Manuel juridique de 1'agent d'assurances", 2e éd„ Parijs, 1931.

PESTMAN, P. D. „Het waardebegrip bij de schadeverzekering in het algemeen", Verz.Arch., 1934, blz. 1, v.

— „Risico-wijziging in de brandverzekering", R.M., 1935, blz. 113, v.

PICARD, GEORGES. „Formation, durée, transmission du contrat d'assurances de dommages", Parijs, 1930.

PICARD, MAURICE. „La clause d'incontestabilité", Rev. Gén. 1932, blz. 236, v.

— „L'autonomie de 1'action directe", Rev. Gén. 1933, blz. 725, v.

— „Le droit de 1'assuré a la restitution du pro rata de prime dans la faillite de 1'assureur", Rev. Gén. 1937, blz. 225, v.

— „Traité des Assurances", Dl. I, te verschijnen in Parijs, vermoedelijk 1938 !).

PLANIOL-RIPERT. „Traité pratique de droit civil francais", 1932, Tome XI, door M. Lépargneur.

PRINSEN-GEERLIGS. Verslag verzekeringsdag 1930, Verzekeringsarchief 1931, blz. 33, v.

RIPERT, G. „Droit Maritime", 3e éd„ Deel III.

— „La disparation de la responsabilité personelle", Rede, Leiden, 9 Februari 1938.

ROMMEL. „Die Gefahrerhöhung im deutschen, oesterreichischen und schweizerischen Vers. Vertragsrecht", Zeitschr. Vers. Wissensch., 1919, blz. 229, v.

SAINCTELETTE. „Le décret du 8 mars 1922 et la durée des contrats d'assurance", Ree. Pér., 23 Maart 1923, blz. 27, v.

SCHÉRER. „L'assurance obligatoire des dommages, causés par les accidents d'automobiles", Diss., Parijs, 1931.

SCHEVICHAVEN, VAN. „Korte juridische beschouwingen over het contract en het bedrijf der Levensverzekering", 1920.

STAR BUSMAN, C. W. „De verzekerbare en verzekerde waarde in het wordend recht", Rede, 1934.

STIEFEL, E. „Le sinistre dans 1'assurance de responsabilité, Etude de droit comparé", Rev. Gén. 1936, blz. 710, v.

*) Prof. Picard was zoo vriendelijk ons de drukproeven van het eerste deel

van het uit 6 deelen bestaande handboek ter inzage te geven: dit eerste deel zal

naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gepubliceerd worden.

Sluiten