Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE

Blz.

INLEIDING 5

HOOFDSTUK I. De regeling in Frankrijk vóór de wet

van 13 Juli 1930 p

§ 1 — De vroegere wetgeving g

§ 2 — De geschiedenis van de totstandkoming van de

wet van 13 Juli 1930 14

HOOFDSTUK II. De schadeverzekeringsovereenkomst in de wet van 13 Juli 1930 jg

§ 1 — De systematiek van de wet jg

§ 2 — Titel I : Verzekeringen in het algemeen ... 20

A. Afdeeling 1: Algemeene bepalingen

(art. 1—8) 20

B. Afdeeling 2 : Bewijs van de overeenkomst, inhoud en overdracht van de polis

(art. 9—12)

C. Afdeeling 3 : De verplichtingen van den verzekeraar en verzekerde. Nietigheid en ontbinding van de overeenkomst

(art. 13—24)

D. Afdeeling 4 : Verjaring (art. 25—27) ... 96 § 3 — Titel II: Schadeverzekering gg

A. Afdeeling 1: Algemeene bepalingen

(art. 28—39) 99

B. Afdeeling 2: De brandverzekering

(art. 40—45) j

C. Afdeeling 3: Hagel- en Veeverzekering

(art. 46—49) 139

Sluiten