Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

D. Afdeeling 4: De aansprakelijkheidsverzekeringen 143

HOOFDSTUK III. De verdere inhoud van de wet van

13 Juli 1930 159

§ 1 — Sommenverzekeringen. Algemeene bepalingen . 159

§ 2 — Levensverzekering 162

§ 3 ■— Overgangsbepalingen 166

HOOFDSTUK IV. Eenige nadere beschouwingen naar

aanleiding van de wet van 13 Juli 1930 167

§ 1 — Algemeene opmerkingen 167

§ 2 — De tegenstelling : schade- en sommenverzekering 171

§ 3 — De subrogatie van den assuradeur in de rechten

van den verzekerde 180

§ 4 — De aanmeldingsplicht van den verzekerde . . 188

§ 5 — De tusschentijdsche risicoverzwaring .... 196

§ 6 — Eigen schuld van verzekerde 206

§ 7 — De duur van de verzekeringsovereenkomst . . 216

f 8 — De „directe actie" 220

SLOTOPMERKINGEN 233

BIJLAGE I. Tekst van de wet van 13 Juli 1930 237

BIJLAGE II. Tekst van het decreet van 8 Maart 1922 . . .251

LITERATUUROPGAVE 263

EENIGE AFKORTINGEN 269

ALPHABETISCH REGISTER 271

Sluiten