Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM

BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET ACCUSATOIRE TOT HET INQUISITOIRE STRAFPROCES

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. J. F. KOKSMA, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 24 MAART 1939, DES NAMIDDAGS TE 3J4 UUR, IN HET GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ VOOR DEN WERKENDEN STAND

DOOR

JAN HENDRIK DRENTH

GEBOREN TE VEENDAM, 10 MEI 1897

AMSTERDAM — 1939 N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ

Sluiten