Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal misschien tot zijn verwondering bemerken, dat deze begrippen nog lang niet vast staan. Wij meenen echter de groote verschillen ongeveer als volgt te kunnen formuleeren.

In het accusatoire strafproces hangt de strafvervolging af van de willekeur van een privaat persoon. Deze accusator dient daartoe een bepaalde aanklacht (accusatio) in, tegen een bepaald persoon (accusatus) gericht. De rechter gedraagt zich hierbij geheel lijdelijk, slechts oordeelend over en naar aanleiding van de gegevens, hem door partijen, beschuldiger en beschuldigde, ter ontlasting of bezwaring verstrekt.

In het inquisitoire strafproces gaat het initiatief der strafvervolging uit van een van staatswege daartoe aangestelde autoriteit. Onafhan~ kelijk van het al of niet indienen eener aanklacht van den, bij het gepleegde delict, belanghebbende, stelt de overheidspersoon een onderzoek (inquisitio) in naar een begaan, strafbaar feit en den be- of onbekenden dader.

Anders, korter gezegd: het strafproces is accusatoir wanneer de misdrijven niet van staatswege worden vervolgd en inquisitoir wanneer vervolging en bestraffing wèl van overheidswege worden ingesteld.

Door heel veel schrijvers nu wordt de tegenstelling accusatoirinquisitoir strafproces gezocht in de controverse: strafvervolging van staatswege — niet van staatswege, dus van den kant van de benadeelde partij zélf.

Aldus blener:

Die wesentliche Verschiedenheit des rein accusatorischen und des inquisitorischen Processes besteht also darin, dasz in jenem der Verletzte sein Recht verfolgt und durch das Mittel des Staats entweder seine Satisfaction oder die ihm gebiihrende Rache in der Form der vergeltenden öffentlichen Strafe enthalt. In dem inquisitorischen Process dagegen verfolgt der Staat die Verbrechen damit durch die Strafe theils die Rechtsstörung vergolten, theils durch ihre Wirkung fernere Verbrechen verhütet werden 19).

Zoo zegt Mittermaier:

Nach seinen Grundformen ist das Strafverfahren entweder

19) A. BlENER. Beitrage zu der Geschichte des Inquisitions-Processes und der Geschwornen-Gerichte. Leipzig, 1827, bladz. 9.

Sluiten