Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Congruit 13 pr. D. de off. praes. I, 18. Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit, quam regit: nam et sacrilegos, latrones plagiarios, fures conquirere debet... receptoresque eorum coercere, sine quibus latro non potest diutius latere Dig. I, Tit. 18, de off. praes. 1. 6, § 4. Neque licita negotiatione aliquos prohiberi, neque prohibita exerceri neque innocentibus poenas irrogari ad sollicitudinem suam praeses provinciae revocet.

De lagere ambtenaren in de provincies moesten bij het handhaven van orde en rust krachtig behulpzaam zijn. Politie-agenten (agentes in rebus), wachtposten (stationarii), wegopzichters (curiosi), nuntiatores, frumentarii en anderen stelden een voorloopig onderzoek in en zonden, mèt hunne processen-verbaal (notoria, elogia) de door hen aangehouden personen aan den rechter.

Lex 1, § 2 en 3. Dig. XI, Tit. 4, de fugitivis.

... est etiam generalis epistula divorum Marei et Commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvare debere inquirendis fugitivis, et ut inventos redderent, et ut hi, apud quos delitescant puniantur, si crimine contingantur. Unusquisque eorum, qui fugitivum adprehendit, in publicum deducere debet. Et merito monentur magistratus eos diligenter custodire, ne evadant.

Naar den vórm 'is het strafgeding hier reeds meer inquisitoir, maar nög meer is dit het geval bij de soms naamlooze aangiften der delatores, personen, aan wie de bevoegdheid was toegekend bij de bevoegde macht aanwijzingen (denunciatio) over begane misdaden te doen, om dan verder aan den rechter de al- of niet vervolging over te laten60). Van een behoorlijk gefundeerde aanklacht was dan ook heelemaal geen sprake meer.

Nachdem somit, aldus PuCHTA, die accusatorische Form immer mehr die Gestalt einer bloszen Denunciation angenommen hatte, konnte es dem Anklager genug sein, die Sache zur Kenntnisz der Gerichtsobrigkeit zu bringen und was er etwa von Beweismitteln in Handen hatte derselben anzuzeigen, daher es auch nicht mehr viel auf einen bestimmten Strafantrag ankam. Der Anklageprozess glich nun beinahe einem

80) L. Ea quidem 7. C. 9. II. Ea quidem, quae per officium Praesidibus denuntiantur, et citra sollemnia accusationum posse perpendi, incognitum non est.

Sluiten