Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BlENER 109) en Binding 110) vertegenwoordigen de heerschende meening dat Frederik II de canonieke inquisitio met eenige wijzigingen in zijn rijk heeft ingevoerd en niet omgekeerd, zooals richard Schmidt zijn constructie opbouwt.

Hierbij sluit Zechbauer m) zich aan:

Es ist sonach auch in Zukunft an der Ansicht, die bisher als die herrschende gegolten hat, festzuhalten, dasz namlich Innocenz III der Schöpfer des Inquisitionsprozesses, Friedrich II von Hohenstaufen derjenige Herrscher war, der denselben durch seine sizilische Gesetzgebung zuerst in das weltliche Recht eingeführt hat.

Erwin Jacobi 112) is van oordeel dat de oorsprong der inquisitio in het procesrecht der Italiaansche steden moet worden gezocht.

Der -Kanonische Prozesz, früher als originare Schöpfung papstlicher Gesetzgebung angesehen, ist in Wahrheit aus dem italienischen Territorialprozesz erwachsen 113).

De meeningen omtrent den oorsprong der inquisitio loöpen dus nogal uiteen.

Door de onderzoekingen van Richard Schmidt is echter komen vast te staan dat de canonieke inquisitio zich nauw aansloot bij het Normandisch-Siciliaansche proces.

Maar, en dit is al heel wonderlijk, wat in het Normandische recht nog vanzelfsprekend was, n.1. de beperking van het optreden van den rechter ex officio tot het geval van mala fama, was voor het Canonieke recht niét meer van zelfsprekend. De inquisitio uit het Norm. recht stamde uit den Carolingischen tijd (RÜGE), en de

i°8) Beitrage, bladz. 90.

110) Grundrisz, bladz. 8 en 9.

111) Herkunft etc., bladz. 247.

112) Der Prozesz im Decretum Gratiani und bei den altesten Dekretisten; verschenen in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Dl. XLVII, 1913. Kan. Abt. III, bladz. 223.

113) Zie hiervoor ook: NlC. münchen. Das kanonische Gerichtsverfahren und Strafrecht. Köln und Neuss, 1865. Deel I, bladz. 453.

PAUL HiNSCHIUS. Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland. V, bladz. 349 vlg.

ERNST MAYER. Geschworenengericht und Inquisitionsprozesz. Leipzig, 1916 bladz. 236.

Sluiten