Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van „beruchtheid tegen een verdachte op te treden, hen gevangen te nemen en zonder het vormelijke bewijs van het oude proces te veroordeelen.

Sedert de 14e eeuw werd bij keizerlijk privilege aan verscheidene steden de bevoegdheid verleend om roovers, dieven, brandstichters en andere schadelijke personen op alle manieren te vervolgen en overeenkomstig de meerderheid van den raad der stad met hem te handelen:

Wir thuen den Bürgern von Nürnberg die Gnad und das Recht, das sie einen jeden schedlichen Menschen, die in ihr und des reichs Fengnüs zu Nürnberg kombt, mitt bösem Leumut überkommen, den Leib abgewinnen mogen; also, das der Raht undt Schöpfen oder der mehrere Theil unter ihnen dünckt auf ihr ayd, das der Leimuth so starck auf ihne gangen, das man billichen richte uber seinen Leib, den man es lasse, das er den Leib damit verloren habe. (privilege van Lodewijk van Beieren aan Neurenberg, 1340; Haltaus, Glossarium voce: Faeme. bladz. 426.)

das sie alle und jegliche schadeliche Leute und Personen,

Mortbrenner, Rauber, Diebe oder wie die genannt sint, die uffentlich oder heimlich schadeliche Leute sind, die den merern Theil des Rates der Stadt zu Kempten — nach Lumden duncket und uff ihre Eyde erkennet und sprechent, dass sie schadliche Lüte sint, und nützer und besser dott sin, dann lebende, sollen und mogen umb ihre Missethat solliche Döte anlegen, und sie döten, nach Urtheil und Ussprechunge des merern Teil des Rates daselbsten. (privilege aan Kempten van Ruprecht, 1408.)

In een privilege van Wenzlau aan Eszlingen van 1391 wordt uitdrukkelijk vermeld dat dit „unbeklagt" kan geschieden.

lam circa finem seculi XIII ita coepit agi in Judiciis quibusdam Germ. praecipue Civitatum, ut delicta graviora iudicarent nach Hörsagen i.e. ut fama delata fundamentum esset inquisitionis, non expectata accusatione. (Haltaus, bladz. 958.)

Bij het Richten auf bösen Leumund berustte alles op de overtuiging van dengene of degenen die het vonnis moest (en) uitspreken. W^ij vinden hier dus een belangrijke afwijking van het aloude Germaansche principe van formeele bewijslevering. Een aanklacht behoefde niet meer ingesteld te worden. Het bestaan van gegronde

Sluiten