Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Untersuchung umfassend; die specialis als feierliches Schluszverhör in wichtigen Sachen. (blener, Beitrage, bladz. 186/7.)

Voor den verdachte waren de gevolgen funest. Vóórdat nog de beschuldiging artikelsgewijze was geformuleerd, kon de delinquent gevangen genomen worden. De rechter-onderzoeker, die in de specialis aan allerlei vormen moest voldoen, draalde des te langer hiertoe over te gaan. En wanneer het dan eenmaal zoover kwam, was de verdachte practisch al veroordeeld. Bij kleine vergrijpen en zaken waarvan de toedracht duidelijk genoeg was, ging men dan ook vaak na het summiere onderzoek reeds vonnis wijzen.

Indem so mehr und mehr der Schwerpunkt des Verfahrens von der Specialinquisition entfernt wird, verliert der Criminalprozess immer mehr von jener Formstrenge, die wohl einst von der juristischen Natur des Prozesses untrennbar schien, nimmt er immer mehr die Gestalt formloser Nachforschung an, je spater von den vorbereitenden Stadiën der Untersuchung zu der doch noch solennen Specialinquisition übergegangen wurde. (Glaser, ibidem, bladz. 98.)

Op deze wijze geraakte men hoe langer hoe verder uit den koers. De, door den ver vooruit zienden schepper der Carolina, zorgvuldig verordende, remmende voorschriften voor het gebruik van de pijnbank, werden veronachtzaamd.

Hoe langer hoe meer helde men over naar de gevaarlijke stelling: ,,dasz es auf Formalien gar nicht ankommen könne, wenn nur gewisz sei, dasz in der Sache selbst kein Unrecht geschehe". (Zachariae, Handbuch, bladz. 146.)

Willekeurige verscherping van gevangenisstraf en toepassing van velerlei dwangmiddelen om den verdachte, door langgerekte verhooren murw gemaakt, tot bekentenis te brengen, vormde een met succes toegepast apparaat in de handen van den, met onbeperkte macht toegerusten, Inquirent.

In theorie en practijk werd aldus een systeem geschapen, dat onder den naam van „gemeiner deutscher Inquisitionsprozess" spoedig dè vorm voor het strafproces werd.

In welke richting dit systeem zich verder ontwikkelde, kan men gemakkelijk vermoeden. Een ontwerp strafproces door Brunnemann gemaakt en opgenomen achter zijn „Tractatus Juridicus" onder den titel ..Formula aliqua ordinationis criminalis inquisitoriae sine prae-

Sluiten