Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

judicio", laat geen twijfel mogelijk. Ook hier vinden wij de onderscheiding in inquisitio generalis en inquisitio specialis.

Inquisitio est duplex. Generalis & Specialis. In delictis certo ante omnia constare debet, utrum ejusmodi crimen commissum, & postea de autore quaestio est instituenda.

Uit caput IV „De inquisitione speciali & quomodo captivus examinandus lichten wij enkele zinsneden om de zeer ongunstige positie van den verdachte te accentueeren.

Op de reeds bekende manier, door middel van artikelsgewijze geformuleerde vragen, wordt hij gehoord:

semperque (judex) inquisitum per articulos interrogat.

Van de vragen, die hem gesteld zullen worden, wordt den verdachte geenerlei mededeeling gedaan. Daarentegen is hij verplicht dadelijk te antwoorden.

Nullatenus etiam articuli inquisito ante examen sunt mittendi, sed ut statim ad eosdem respondeat, cogendus est.

Evenmin mag hij zijn antwoord schriftelijk indienen of door middel van een procureur doen formuleeren:

multo minus ipsi facienda est potestas responsa sua per scripturam vel Procuratorum proponendi.

Een verdediger wordt niet toegelaten omdat de verdachte zélf de omstandigheden beter weet.

Nullus quoque ipsi Advocatus ad actum illum, quando ad articulos respondere vel litem contestari debet, est concedendus, qui facti species omnesque circumstantiae inquisito clarius, quam Advocato, qui tantum jura subministrat, patescunt.

Wanneer de verdachte niet wil antwoorden, wordt hij met de pijnbank bedreigd.

Accidit quoque nonnumquam, ut inquisiti neutiquam respondere velint, quo casu judex sub comminatione torturae tribus vicibus captivum admoneat, & postea per carnificem super hoe puncto torquendus est & interrogandus; utrum respondere velit, nee ne?

Men ziet het, de verdachte was één en al object van onderzoek.

Sluiten