Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sur les circonstances qui 1'ont précédé, accompagné ou suivi, tandis que de 1'autre il ait en réserve des preuves pour reconnaitre la vérité ou la fausseté de 1'aveu; il se croit en droit d'exiger du prévenu des réponses qui servent a baser la condemnation, et il emploie tous les moyens pour y parvenir. (Meyer, IV, bladz. 255/6.)

... indem die Tortur als ein unverlassliches, weil gegen alle gleichmaszig wirkendes, allenfalls auch als ein unmenschliches Mittel, Gestandnisse zu fördern, verboten wird, wird zugleich dem Inquirenten zur Hauptaufgabe gestellt auf andere Weise dem Inquisiten das Gestandniss abzuringen.

Wichtig ist das gerade in der Erlangung des Gestandnisses die höchste Leistung der Untersuchungskunst (denn eine Kunst war sie geworden) erkannt wurde. (Gl.aser, bladz. 103/4.)

Nu had men na de afschaffing der pijnbank de ervaring opgedaan, dat noch gevangenisstraf noch eenzame opsluiting den beschuldigde er toe konden brengen een bekentenis af te leggen. Daarom begon men een nieuw denkbeeld te formuleeren, namelijk dit, dat ieder verplicht was zoowel tegenover de maatschappij als tegenover den rechter van instructie de waarheid te zeggen.

Hieruit leidde men dan verder af, dat hij, die weigerde een antwoord te geven, feiten aanvaarde die kennelijk valsch waren of die zichzelf tegensprak, zijn plicht verzaakte.

Dés-lors tout refus de répondre, toute contradiction, toute fausseté, toute réponse évasive, furent regardés comme un , délit et réputés passibles d'une peine dont 1'application fut abandonnée au juge instructeur, c'est a dire a celui qui se croyait lésé et dont 1'intention était frustrée. Cette peine, dont différentes lois ont établi la mesure, et qui consiste ordinairement en coups de baton ou de fouet, et dans un emprisonnement plus long ou plus sévère, est une aggravation de la torture morale. (Meyer, IV. bladz. 258.)

De beschuldigde blééf dus het voorwerp van onderzoek, al was dit laatste dan ook in een nieuw kleed gestoken. Op den loop van het rechtsgeding oefende hij geen invloed meer uit. Elk spoor van de plaats die hij als aangeklaagde in het Romeinsch-Germaansche strafproces had ingenomen was radicaal uitgewischt.

Het Duitsche strafproces had den weg afgelegd van het eene uiterste naar het andere. Werd in den aanvang de zorg voor het

Sluiten