Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem de tegenstelling: „privatrechtliches Prinzip" en „politisches Prinzip" !).

Von einigen wird nun Inquisitionsprinzip das Prinzip jener Activen Theilnahme des Staats bei Verfolgung der Verbrechen genannt,

zegt Planck en volgens hem zou men, wanneer men het optreden van den Staat verbindt aan het inquisitoire strafproces, als tegenstelling niet moeten spreken van accusatoir principe maar van het „Prinzip der Passivitat des Staats oder des Gewahrenlassens". In de meest geldende benaming ziet hij een bezwaar omdat de onderscheiding meer van politieken dan van processueelen aard is.

Vandaar dat hij, bij zijn uiteenzetting van het accusatoire en inquisitoire strafprocesprincipe zuiver processueele verschillen aanwijst en het zwaartepunt gelegd wil zien op de werkzaamheid van den rechter „der richterliche Thatigkeit und Unthatigkeit" 2).

Walther meent de oorzaak van het misverstand te moeten zoeken in de omstandigheid, dat men twee geheel verschillende bedoelingen onder één uitdrukking heeft begrepen. Gewoonlijk wordt, aldus Walther's redeneering, onder Untersuchungsprinzip verstaan zoowel de vervolging van het misdrijf van staatswege als het streven naar materieele waarheid. Dat nu is verkeerd. Wel treden beide elementen gelijk op en zijn beide uitvloeisel van het hooge principe der Gerechtigheid; ook brengt „Verfolgung von Amtswegen" steeds „Streben nach materielier Wahrheit" mede, maar wat historisch en logisch te scheiden is, moet ook terminologisch gescheiden worden. Voor de vervolging van Staatswege wil hij den term „Offizialprincip" invoeren en aan het streven naar materieele waarheid de benaming „Untersuchungsprincip" geven.

Für den Grundsatz der Verfolgung des Verbrechens von Staats- oder Amtswegen dürfte vielleicht der Ausdruck Offizialprinzip zu empfehlen sein.

Auf diese Art hatten wir eine bestimmte, feste und bezeichnende Terminologie, leicht faszliche Begriffe mit ganz hand-

1) A. BlENER. Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte 1848. Deel I, bladz. 36.

2) J. W. PLANCK. Systematische Darstellung des deutschen Strafverfahrens auf Grundlage der neueren Strafprozessordnungen seit 1848. Göttingen 1857, bladz. 149.

Sluiten