Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GRONDTREKKEN VAN HET PROCESRECHT DER VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. P. C. FLU, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, VOOR DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 4 MEI 1939, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

JOHANNES GEORGE LEVIN RÖDER

GEBODEN TE ROTTERDAM

J. MUUSSES PURMEREND MCMXXXIX

Sluiten