Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Hoofdstuk I — Inleiding 1

Wetgeving, uitvoering, rechtspraak 1

Rechtspraak en bestuur; „oneigenlijke" rechtspraak 2

Korte samenvatting van de volgende hoofdstukken 4

Hoofdstuk II — In hoeverre zijn bij de procedures

van vrijwillige rechtspraak de volgende, algemeene beginselen van de contentieuse procedure

van toepassing 5

§ 1. V e r p 1 i c h t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . . . 5

Inleiding 5

Omvang van dit beginsel bij de contentieuse procedure 5

Rechtsgrond van dit beginsel 8

Van rechtsgrond tot criterium 10

De invloed van het bestuurskarakter der procedures

van vrijwillige rechtspraak 10

Toepassing van het gevonden criterium 11

Conclusie 11

Andere meeningen 11

Argumenten voor de eerste theorie 12

Argumenten voor de tweede theorie 16

De jurisprudentie 17

De practijk 18

§2. Openbaarheid 20

Het beginsel der openbaarheid bij de burgerlijke

rechtspraak 20

Conclusie 22

Het beginsel der openbaarheid en de procedures van

vrijwillige rechtspraak 22

Jurisprudentie, practijk en literatuur 24

Sluiten