Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

§3. Part ij en domini litis, de rechter min

of meer 1 ij del ij k 27

Inleiding 27

De verhouding tusschen rechter en partijen bij de 28

contentieuse procedure

Rechter en „partijen" bij de procedures van vrijwillige rechtspraak 29

Conclusies . 31

Literatuur 34

Jurisprudentie 36

§4. Motiveering der beslissing 41

Inleiding 41

Art. 162 lid 1 van de Grondwet 41

Bestuur en motiveering 41

Conclusie 42

Jurisprudentie en schrijvers 42

§5. Kosten veroordeeling 45

Het beginsel der kostenveroordeeling bij de contentieuse procedure 45

Art. 56 R.v 46

Zonder uitdrukkelijke wetsbepaling geen kostenveroordeeling 47

Conclusie 47

Jurisprudentie en schrijvers 47

Hoofdstuk III — De procesgang in eersten aanleg . 50

Inleiding 50

Het inleidend verzoekschrift 50

Het verzoekschrift moet op de wet gegrond zijn ... 51

Het inleidend verzoekschrift (vervolg) 55

Volstrekte en betrekkelijke bevoegdheid 56

Procesgang 57

Voeging 58

Gerequestreerden 58

Tegenverzoekschrift 59

Reconventie uitgesloten 60

Tusschenverzoekschriften 61

Instructie 61

Sluiten