Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hierboven door mij ingenomen standpunt komt dat van de eerste groep het meest nabij; naar mijn meening komt bij de opvatting van de tweede groep en vooral bij die van de derde groep de rechtszekerheid te veel in de verdrukking.

Uitzondering. Hetgeen hierboven omtrent „rechtskracht" en „nietigheid" is gezegd, is uitsluitend van toepassing op beslissingen, waarbij een verzoek wordt toegestaan63). De beslissingen, waarbij dit niet het geval is, raken uiteraard alleen den verzoeker, waarmee tevens de noodzakelijkheid van een bijzonder onderzoek naar de nietigheid dezer beslissingen vervalt. In de literatuur heeft men dit alles blijkbaar zoo vanzelfsprekend gevonden, dat deze uitzondering nergens uitdrukkelijk is gemaakt.

„een curatoren een toeziende curator benoemd zijn, beroep had kunnen „worden ingesteld maar zij niet kan worden terzijde gesteld door mid„del van een verzoek tot nadere benoeming".

Zie in het bijzonder over de vraag of de Rechtbank bij dagvaarding op verkorten termijn mag nagaan of het presidiale verlof terecht is gegeven en, zoo niet, de dagvaarding nietig mag verklaren: (bevestigend) Rb. den Haag 13 Juni 1922 N.J. 1923 bldz. 538 en Rb. Alkmaar 25 Juni 1925 N.J. 1925 bldz. 1279 (impl.); (ontkennend) Rb. Roermond 5 Februari 1931 N.J. 1931 bldz. 1089 en Ed. Emmering in Ned. Jur. bl. 1931, bldz. 230.

5S) Ambtshalve genomen beslissingen zijn hiermede gelijk te stellen.

Sluiten