Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\yet- "Absolute Rechts Opmer-

boek Artikel Korte omSchrijvmg competentie mj^e" kingen

B.W. 408 benoeming van gehuwden Kant.r. H.ber.

ouder tot voogd over natuurlijk erkend kind 408a bevestiging in voogdij over Kant.r. H.ber.

natuurlijk erkend kind 4086 aanstelling van ouder in Kant.r. H.ber.

plaats van derde als voogd over natuurlijk erkend kind

412 bekrachtiging voogdijbe- Kant.r.

noeming over natuurlijk erkend kind door ouder

413 benoeming van een voogd Kant.r. zieartt. 415

of een tijdelijken voogd en422B.W.

413 lid 2 ontslag tijdelijken voogd Kant.r.

benoemd in geval van tijdelijke onmogelijkheid enz.

413 lid 3 ontslag tijdelijken voogd Kant.r. H.ber.

benoemd wegens onbekendheid met bestaan of verblijf van ouder

418 benoeming bewindvoerder Kant.r. zie art. 415

over koloniaal bezit B.W.

419 beëediging voogd Kant.r. zie ook art.

426 B.W.

435 ontslag van de voogdij in Kant.r.,ten- géén zie ook art.

geval van verschooning zij benoe- 515 j° 506

ming door B.W.

hoogeren rechter is gedaan

438 ontzetting voogdij Rb. Verzet

H.ber.

440a lid 1 ontheffing ouder-voogd Rb. Verzet

H.ber.

440a lid 2 ontheffing derde-voogd Rb. géén

H.ber.

4406 herstel voogdij Rb. Verzet

H.ber.

Sluiten