Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet- . Absolute Rechts- Opmer-

boek Artlkel Korte omschrijving competentie midde- gn

len

W.v.K. 313 bevel tot openbaren ver- Rb.

koop v/e aandeel i/e schip om dit schip Nederlandsch te doen blijven

315 goedkeuring verklaring Rb. zie ook art.

dat een schip Neder- 318 W.v.K.

landsch is

316 machtiging tot ambts- Rb.

halve doorhaling teboekstelling schip 335 bevel tot openbaren ver¬

koop v/e schip, waarvan gebruik wordt belet door staking der stemmen v/d leden der reederij 383 ontbinding arbeidsover- Kant.r.

eenkomst kapitein om gewichtige redenen 415 verbeurdverklaring of ver- Kant.r.

mindering uitkeering schepeling bij ziekte door opzet of grove schuld

424 beslissing omtrent door Kant.r.

kapitein aan schepeling opgelegde boete

425 bepaling van het gedeelte Kant.r.

van het loon v/e schepeling waarop zijn echtgenoote recht heeft 439 ontbinding arbeidsover- Kant.r.

eenkomst schepeling om gewichtige redenen 445 vaststelling afrekening Kant.r.

tusschen reeder en schepeling

448 vaststelling belooning Kant.r.

schepeling bij berging van schip en lading

449 vaststelling aandeel sche- Kant.r.

peling in sleeploon

.

Sluiten