Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^et" At-hItbI v t- ■■ ■ Absolute Rechts- Opmer-

boek Artlkel omschrijving competentie midde- J ™

len

Rv- 187 vergelijking v/e te verzen- Pres.Rb. zie ook art.

den minute met het af- 189 R.v. schrift daarvan enz.

278 bevel tot betaling der kos- Pres. rech- zie de laat-

ten bij afstand der in- terlij k col- ste zin van

Stantie lege dit artikel

303 lid 1 verlof tot het leggen van Pres. Rb. zie ook lid 2

conservatoir beslag op en art. 770»

roerend goed van wissel- r v

schuldenaren

317 benoeming deskundigen Rb.

bij avarij-grosse

318 beëediging overgelegde Rb.

stukken bij avarij-grosse

319 beëediging deskundigen Rb.

bij avarij-grosse

320 homologatie verslag des- Rb.

kundigen bij avarij-grosse

320a benoeming rechter-com- Rb.

missaris ') bij beroep op beperkte reedersaansprakelijkheid

3200 verzet tegen den staat van Rb. géén

verdeeling

431 verlof tot executie v/e Rb.

buitenlandsch vonnis 451 aanstelling v/e persoon Kant.r. zie ook art.

om voor inzameling van 761 r v

in beslag genomen veldvruchten te zorgen enz.

462 bevel tot verkorting (ver¬

lenging) termijn verkoop van in beslag genomen goed

463 bepaling andere plaats Rb.

voor verkoop van in beI slag genomen goed

•) De beschikkingen van dezen rechter-commissaris zijn niet in deze lijst opgenomen.

8

Sluiten