Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet- Absolute Re^ts" Opmer-

boek Artikel Korte omschrijving competentie mldde' kingen

len

R.v. 465 verkorting termijn v. aan- Rb.

slaan der biljetten voor den verkoop 481 benoeming v/e rechter- Pres. Rb.

commissaris 5) t.o.v. wien de verdeeling der kooppenningen zal moeten plaats hebben 506 benoeming anderen be- Rb.

waarder over in beslag genomen onroerend goed 537a bevel dat de verkoop van Rb. géén

in beslag genomen onroerend goed t.o.v. een notaris zal geschieden 551 benoeming v/e rechter- Rb.

commissaris •) voor wien tot regeling v/d voorrang zal overgegaan worden 563 verlof tot het leggen van Pres. Rb.

executoriaal beslag op een schip zonder voorafgaand bevel 599 verlof tot dadelijke ten- Pres.Rb.

uitvoerlegging van lijfsdwang

619 bevel tot tenuitvoerleg- Pres. rech-

ging van de ter griffie op- terlij k colgemaakte akte van borg- lege tocht

624 benoeming van scheids- zie art. 624 zie ook art.

mannen R.v. 657 R.v.

628 verlof om zich als scheids¬

man aan zijn last te onttrekken

635 benoeming van een rech- Rb.

ter-commissaris voor wien het getuigenverhoor zal worden gehouden

•) De beschikkingen van dezen rechter-commissaris zijn niet in deze lijst opgenomen.

Sluiten