Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

Blz.

§ 5. Gezinstarieven 345

Toepassingen. Groote gezinnenpohtiek. Correctie op bedrijfswinst. Gezinstarieven ter bereiking van het bedrijfsdoel.

Hoofdstuk XI. Het gemeentelijk grondbedrijf

§ 1. Doeleinden van het grondbedrijf 350

Stadsuitbreiding. Privaatrechtelijke regeling van de bebouwing. Bevordering van goede prijsvorming. Grondwaarde aan den rand. Waardestijging.

§ 2. Wijze van uitgifte van de gronden 360

Verhuring. Verkoop. Erfpacht. Voordeelen erfpacht. Bezwaren van erfpacht. Canonverlaging.

§ 3. Financieele structuur van grondbedrijven 371

Leenen voor aflossingen. Rentebijschrijving. Kosten van bouwrijp maken. Beheersverordening. Periodieke taxatie. Reserveeringen. Uitgifte in erfpacht.

Hoofdstuk XII. Ontwikk.^nSstendenzen

§ 1. Centralisatie en concentratie 391

Centralisatietendenz. Invloed bij grond- en woningbedrijven. Banken van leening en geldschietbanken. Keuringsdiensten. Girodiensten. Telefoonbedrijven. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Concentratietendenz. Destructoren. Centrale Ammoniakfabriek. Havenschap. Oorzaken van centralisatie en concentratie.

§ 2. De gemeenten en de ontwikkeling van de electnciteits-

• • 401 voorziening

Ontstaan van particuliere en gemeentelijke bedrijven. Provinciale bemoeiing. Stedelijke centrales. Concentratie van productie en van distributie. Bezwaren tegen provinciale bedrijven. Bezwaren tegen gemeentelijke distributie. Verdringing van het gasbedrijf. Verdere concentratie der productie. Koppeling. Electriciteitswet.

§ 3. De gemeenten en de ontwikkeling van de gasvoor-

... 414

ziening

Voornamelijk gemeentelijke activiteit. Economische en technische concentratiefactoren. Staatsmijnen. Hoogovens. Verdere concentratie.

Sluiten