Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Literatuur.

INLEIDING

van mijn onderzoek zijn door de gegeven uiteenzetting in hoofdtrekken reeds aangeduid. . > i.

Gemeentelijk bedrijfsbeheer kan eng worden opgevat als het beheer van bedrijven door een enkele gemeente. Daartoe : beperk ik mij niet, doch treed ook in een behandeling van bednjfsbehe door meer gemeenten te zamen en van beheer door een of meer

gemeenten te zamen met anderen.

In verschillende gevallen heb ik gegevens omtrent bu.tenlandsche toestanden medegedeeld. Hier zoeke de lezer geen volledigheid^ Ik heb deze gegevens slechts vermeld, waar zij mij wenschelijk leken ter vergelijking met Nederlandsche toestanden, die he eigenlijke onderwerp van dit boek vormen.

De literatuur over het onderwerp in binnen- en buitenland is zeer omvangrijk. Globaal gesproken zijn daarin twee perioden te onderscheiden. De eerste loopt tot in het eerste tiental jaren dezer eeuw: in hoofdzaak betroffen haar geschriften het voor en tegen van gemeentelijke exploitatie. De tweede periode neemt in die jaren haar aanvang: over het geheel aanvaarden de schrijvers de gemeentelijke exploitatie en houden zich voornamelijk bezig met vragen omtrent de wijze, waarop het beheer moet worden

bracht met «CM* lorken uit beide perioden moest raadplegen. Hierbn beb "Rechter naar een welhaast onbereikbare volledigh^d gestreefd, doch m,, bepaald tot kennisneming ».n binnen- en bmtenlandsche werken welke .ls representatief voor de verschillende opvattingen konden

gelden.

Sluiten