Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

in 1909 nog 72 waterleidingen door particulieren krachtens een concessie beheerd. 44 gemeenten hadden van den aanvang af de waterleiding in eigen bedrijf beheerd, terwijl 11 gemeenten de watervoorziening van concessionarissen hadden overgenomen.

Volgens het Statistisch overzicht der waterleidingen over het jaar 19361) waren nog slechts 26 waterleidingen in handen van particulieren.

* ? Electriciteitsbedrijven. Gerritsz vermeldt voor 1909 19 gemeenten,

die zelf een electrische centrale exploiteerden, en 34 gemeenten,

waar concessionarissen het bedrijf in handen hadden.

De Electnciteitsstatistiek 1935 2) geeft een indeeling van de gemeenten, naar de wijze van stroomdistributie. In slechts 17 gemeenten was eind 1935 een particulier bedrijf of een coöperatie van particulieren concessionaris. In 1.039 andere gemeenten werd de stroom door gemeentelijke of provinciale bedrijven gedistribueerd.

§ 3. Begrenzing van het gemeentelijk bedrijfsbeheer

In de twee voorgaande paragrafen heb ik de oorzaken tot het Begrenzing ontstaan van gemeentebedrijven besproken. Wij zagen, dat deze v^^groepen hun bestaansgrond vonden in: oorzaken niet

1°. hun nut voor de gemeentelijke huishouding, nauwkeurig.

2°. samenhang met de publieke functies der gemeente,

3°. sociale en cultureele zorg der gemeente,

4°. ontbreken of onvoldoendheid van particulier beheer ten aanzien van de voorziening in algemeene economische behoeften.

Deze aanduidingen geven de soorten gemeentebedrijven, welke mogelijk zijn, niet nauwkeurig aan. Van plaatselijke en tijdelijke omstandigheden zal afhangen, wanneer bedrijven voor gemeentelijke expjoitatie op grond van een der vier groepen oorzaken in aanmerking komen. Met name geldt dit voor de eerste drie groepen.

De vierde groep lijkt een vrij precieze begrenzing in te houden.

Toch blijkt bij kennisneming van den omvang van het gemeentelijk

') Uitgegeven door de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland. 2) Uitgave Centraal-Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Vereeniging van Directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland.

Sluiten