Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

Instructie. Ook in de instructies worden den directeur vaak bevoegdheden

toegekend. Meer nog plegen deze de ondergeschiktheid van den directeur aan B. en ., den Wet hou der voor de bedrijven en/of de bedrijvencommissie in alle toonaarden te zingen. Als voorbeeld laat ik hier een dergelijke instructie volgen:

Instructie voor den directeur van het gemeentelijk gasbedrijf.

Artikel 1

De directeur van het gemeentelijk gasbedrijf staat onder de bevelen van burgemeester en wethouders en de gascommissie,

Artikel 2

Hij is belast met de zorg voor de goede werking van het geheele bedrijf en het onderhoud der gebouwen en onderdeelen.

Artikel 3

Hij behandelt de aanvragen tot de levering van gas en zorgt, na onderzoek, voor de aansluiting en zoo noodig voor het teekenen van de contracten.

Artikel 4

1. Hij zorgt, onder goedkeuring van de gascommissie, voor den aankoop van grondstoffen en verdere benoodigdheden en voor den

verkoop der nevenproducten.

2. Hij ontwerpt de bestekken voor de verschillende leveringen, welke zooveel mogelijk bij inschrijving moeten geschieden.

Artikel 5

Hij zorgt, dat op het kantoor voorhanden is een boek, waarin klachten of reclames over gebreken aan gasleiding, enz. worden ingeschreven, en onderwerpt alle reclames, welke niet terstond kunnen worden vereffend, aan de beoordeeling van de gascommissie.

Artikel 6

Hij zorgt voor het aansteken en blusschen der lantaarns, tot verlichting van den openbaren weg dienende.

Artikel 7

1. Hij is verplicht den gemeenteraad, burgemeester en wet-

Sluiten