Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

De stichtingen van een enkele gemeente blijven practisch buiten het bereik van de belasting, doordat zij zuiver als beheersorganen voor de gemeente zijn ingericht, die geen eigen inkomsten en uitgaven hebben en die derhalve ook geen winst kunnen verkrijgen.

Onder de Wet op de belasting van de Doode Hand 1934 vallen de gemeentelijke stichtingen niet. Op haar is van toepassing de uitzondering voor rechtspersonen, ingesteld bij of krachtens een of meer besluiten van vertegenwoordigende openbare lichamen, waartoe immers ook de gemeenteraad is te rekenen (artikel 1, 3e lid sub b der wet).

Sluiten