Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

moeten voorkomen. Ook zijn eenige bepalingen opgenomen om de rechtspositie van het personeel te waarborgen. De gemeente heeft het recht na 10, 20 of 30 jaar de samenwerking op te heffen.

N.V.'en Een drietal andere gemengde bedrijven, waarin de gemeente

BdanjpMeer 's-Gravenhage heeft geparticipeerd, betreffen de exploitatie van en Bosch en onroerende goederen.

Ockenburg. De N y Stedelijk Belang werd in 1924 door de gemeente met een particuliere grond- en bouwmaatschappij opgericht. Dit geschiedde met het doel om wanneer de eigenaren van panden, met hypothecairen steun van Rijk en gemeente gesticht, niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen en de panden bij openbaren verkoop het bedrag van de schuld niet zouden kunnen opbrengen, deze voor het schuldbedrag over te nemen en de exploitatie ervan voort te zetten eventueel tot ze zonder verlies van de hand konden worden gedaan 1). In de deskundigheid van de particuliere participante in deze „stroppenmaatschappij kon de gemeente een voordeel zien.

In 1927 nam de gemeente wederom met deze zelfde maatschappij in de verhouding 4 : 1 deel in den aankoop van de landgoederen Meer en Bosch en Ockenburg. Het betrof een groot object, 2% millioen gulden en het was voor de gemeente dus niet onbelangrijk of zij dit bedrag en de later komende kosten van bouwnjpmaking en rentebijschrijving geheel alleen zou moeten financieren dan wel dat de particuliere maatschappij 1/s deel ervan voor haar rekening zou moeten nemen. Voor de particuliere maatschappij was het object uiteraard wel zeer groot om alleen te financieren. Daarnaast zal voor beide partijen hebben gewogen de gedachte, dat in samenwerking met elkaar het in exploitatie brengen vlotter zou kunnen verloopen dan wanneer één der partijen alleen daarvoor de zorg zou hebben gehad.

Merkwaardig is het, dat toen in 1933 met de exploitatie van de gronden van „Meer en Bosch" een aanvang moest worden gemaakt, de gemeente de voorkeur gaf aan een oplossing, waarbij zij het aandeelenbezit van de particuliere maatschappij overnam. De N. V.

*) Ontleend aan Van Poelje, Osmose, blz. 32.

Sluiten