Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

Neiging tot Of al deze ingenieuze constructies in de practijk naar hun bepubliekeri<len doeling functionneeren, is voorts nog de vraag. In sommige gevallen invloed. heb ik den indruk gekregen, dat indien eenmaal een gemengd bedrijf tot stand was gekomen, de neiging bestaat om de bedrijfsvoering zooveel mogelijk te doen geschieden zonder bemoeienis van de gemeentebesturen. Ook de vertegenwoordigers van de gemeente gaan zich min of meer voelen als beschermers van het bedrijf tegen inmenging door de gemeentebesturen.

Conclusie. Noch van een bijzondere geschiktheid van den gemengden vorm voor het beheer van openbare nutsbedrijven, noch van een groote voorliefde der gemeentebesturen voor dezen vorm geven de ervaringen blijk. Mede op grond van mijn algemeene overwegingen verwacht ik daarom niet, dat in de toekomst de gemengde bedrijfsvorm door gemeenten veelvuldig zal worden toegepast1).

*) Aldus ook v. d. Tempel, t.a. p. blz. 159.

Sluiten