Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

tarieven plaats hebben, waartoe beide partijen verklaren haar medewerking te zullen verleenen.

Mocht over het al of niet aanwezig zijn van gemelde toestandsveranderingen en haar gevolgen geen eenstemmigheid bestaan, dan zullen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, op verzoek van beide of van een der partijen, beslissen of en in hoeverre herziening der tarieven dient plaats te hebben.

Sluiten