Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Bij kleine gemeenten met veel bedrijven staat het juist andersom.

Daar pleit veel voor een goed geleide centrale boekhouding. Is in kleine gemeenten het aantal bedrijven niet groot, dan worde een eenvoudiger vorm van combinatie verkozen, het belasten van denzelfden persoon met de financieele administratie van alle bedrijven, derhalve het stelsel van de personeele unie.

Voor middelgroote gemeenten is zulk een algemeene veronderstelling niet te maken. Daar in het bijzonder zullen dus alle omstandigheden moeten worden overwogen, teneinde tot een oordeel omtrent de wenschelijkheid van een centrale boekhouding te geraken.

De eerste gemeente, die een centrale boekhouding invoerde, was Toepassing Enschede, dat hiertoe in 1910 besloot. Het stelsel vertoont daar deze bijzonderheid, dat de boekhouding niet in één gebouw gevoerd wordt, maar voor ieder bedrijf, althans grootendeels, wordt bijgehouden op het kantoor van dat bedrijf. De centrale boekhouding heeft als het ware een filiaal op ieder bedrijfskantoor.

Dit is veroorzaakt door de toevallige omstandigheid, dat de gemeente destijds voor de geheele centrale boekhouding geen geschikt gebouw bezat. Deze variatie van het stelsel heeft het bezwaar, dat de chefboekhouder zijn toezicht op het werk van verschillende kantoren moet uitoefenen. Zij heeft echter het voordeel, dat het contact tusschen bedrijf en administratie gemakkelijker is dan bij een niet alleen onder centrale leiding gestelde, doch ook plaatselijk gecentraliseerde boekhouding.

Verschillende andere gemeenten (in totaal thans een 10-tal)

hebben sindsdien een centrale boekhouding ingevoerd. Van één gemeente, die kort geleden een centrale boekhouding heeft ingesteld,

laat ik hier bepalingen uit de beheersverordening, welke daarop betrekking hebben, volgen1):

VERORDENING op het beheer van de bedrijven der gemeente Voorschoten, krachtens de artikelen 122 en 252 der gemeentewet.

*) Zie ook de verordeningen van Amersfoort bij Van Poelje, De Nederlandsche gemeente, deel II, 1922, blz. 129 en vlg.

Sluiten