Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

gedaan ter bevordering van de drinkwatervoorziening. Voor mijn doel zijn zij echter voldoende. Daaruit blijkt, dat de gemeenten voor de voorziening van het platteland veelal de hulp van Provinciën en Rijk niet hebben kunnen ontberen, al behoefde deze hulp zelden den vorm van subsidie aan te nemen.

Op 1 Januari 1938 waren 368 gemeenten nog niet van waterleiding Voorziening voorzien. In die gemeenten woonde 14,3 % van de Nederlandsche onren<jabele bevolking. Echter zijn lang niet alle inwoners van de voorziene gebieden, gebieden in de gelegenheid leidingwater te gebruiken. Krul*)

schat, dat twee derde van de bevolking thans leidingwater kan betrekken.

Het is niet waarschijnlijk, dat deze verhouding belangrijk kan worden verbeterd zonder Overheidssteun. In Noordholland is reeds een regeling voor niet-rendabele uitbreidingen getroffen. Deze worden tot stand gebracht, indien de provincie en de desbetreffende gemeente zich in verhouding van 2/3 en 1/3 aansprakelijk stellen voor een optredend exploitatie-tekort. Langs een dergelijken weg zal wellicht ook in andere provinciën de voorziening van de onrendabele gebieden kunnen worden beproefd. Uiteraard zou dit tot vermindering van de gemeentelijke zeggenschap bij de drinkwatervoorziening voeren.

Evenals bij de electriciteitsvoorziening zou ook de aandacht Winsten van kunnen vallen op de winsten, gemaakt door de bedrijven, die aan een enkele gemeente toebehooren. Zouden stedelijke waterleidingen bij de streekvoorziening worden ingelijfd, dan zou het financieel aspect daarvan aanmerkelijk verbeteren. Een voorbeeld hiervan heeft de gemeente Leeuwarden gegeven, die in 1921 met verschillende kleinere gemeenten de N. V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden heeft opgericht. Had Leeuwarden voor zichzelf alleen de toen bestaande waterleiding gemoderniseerd, dan zouden haar ingezetenen goedkooper leidingwater hebben 2) of wel zou deze gemeente met haar waterleiding een flinke winst hebben kunnen behalen.

Ook technische oorzaken zullen in de toekomst tot een vermin- Technische concentratie-

*) Drinkwatervoorziening 1913—1938, blz. 27 factoren.

2) Jhr. Mr. J. M. van Beijma in Drinkwatervoorziening 1913—1938, blz. 103.

Sluiten