Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

Blz.

Opleggen van gemeenschappelijke regeling 213

Opstalvergoeding 361, 364, 365, 390

Ovenfonds 279

Overneming 36 v., 151

Pachtcontract 39, 173

Pensioenwet 148 noot, 187

Privaatrechtelijke bedrijfsvorm 16, 75, 147 v., 196

Propaganda 211, 233

Provinciale bedrijven. . 9, 17, 145, 191, 249, 318 noot, 402 v., 419 Publieke werken 14, 23, 253 v.

Raad 46, 111 v„ 135, 137, 138, 146, 153, 193, 225

Rechtspersoonlijkheid 77, 78, 148 noot, 197, 203, 265, 272

Reclame 307, 311 noot

Rekening 83, 94, 224 v„ 241, 245, 288, 315

Rekening-courant 230, 267, 293

Rentabiliteit 12 v., 107, 116

Rentebijschrijving 372 v., 384

Reorganisatie 289, 290, 296

Reserveering 110, 267, 270, 286 v„ 318, 374, 386, 389 v.

Retributies 10, 298, 312, 315, 316

Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening 420

Samenwerking door gemeente met andere publieke lichamen 150, 162,

180, 396, 400, 402 v„ 407 v„ 417, 419

Schattingscommissie 385 v.

Socialisme 21, 22, 29, 323 noot

Soorten bedrijven 17 v., 22 v., 75, 88

Spaarbanken 71, 72, 393

Speculatie 355

Spertijd 212, 342

Spitsbelasting 334 v.

Staatsbedrijven . 270 noot, 278 noot, 418

Staatscommissie Oppenheim 58, 84, 126, 135, 137, 159

Staatsmijnen 416 v.

Stadsuitbreiding 351 v.

Staffeltarief 343

Stichtingsvorm 147 v., 151, 168 v., 197

Stoomaccumulatie 334 noot

Stortings- en ophaaldiensten 393

Straatverlichting 19

Streekvoorziening 16, 65, 149 v„ 178, 179, 189 v„ 215 v„ 418, 419 v.

Sluiten