Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aambeien

Abces

Aambeien. Het einde van den tot schrompeling brengen en darm, den endeldarm, is rijk d.m.v. zetpillen ingebracht voorzien van bloedvaten. Wan- worden, kan men tegemoetneer in die bloedvaten de circu- komen door koude zitbadjes latie wat bemoeilijkt wordt, met aluin en vooral door voor kunnen ze op gaan zwellen en reiniging geen papier, doch een uitzakken, zooals men dat alge- spons te gebruiken, meen kent bij het ontstaan van Abces. Onder een abces verspataderen. Zoo ontstaan er staan wij een holte in het kleine zakjes waarin het bloed lichaam, die met etter, „pus” „stagneert”(moeilijkstroomt), gevuld is. Niet echter is het zoodat er veel kans is, dat het woord abces ook op het omgeerin stolt. Aambeien komen keerde altijd van toepassing, nogal eens voor bij menschen, Er zijn immers van nature die een zittend leven leiden. reeds holten in het lichaam Het is te begrijpen, dat op die aanwezig, b.v. de pleuraholten, plaats gemakkelijk kleine ver- die de longen omgeven (bij ontwondingen aan die knobbel- steking der wanden daarvan tjes kunnen ontstaan, vandaar ontstaat de z. g. pleuritis, dat een der algemeene symp- „Pleuris”); de buikholte, het tomen is: bloed en pijn bij de analogon der pleuraholten ontlasting. rondom de ingewanden; de

Als de aambeien bovendien holten van vele beenderen van geinfecteerd raken, ontsteken, den schedel, speciaal in de kunnen zij vooral bij het zitten buurt van de zintuigen enz. Is uiterst pijnlijk worden. er een dezer holten met etter

Men onderscheidt aambeien, gevuld, dan spreekt men niet die binnen en zulke, die buiten van een abces. Een abces zit de afsluitspier zitten. Veelvul- dus b.v. in of onder de huid, dig komen zij voorbij vrouwen, in de lever, in de hersenen enz. die zwanger geweest zijn. De Bij de abces vorming vindt er zwangerschap beteekent in zoo- altijd een weefsel vernietiging verre een slechte omstandig- plaats.

heid voor den bloedsomloop Abcessen hebben de neiging in het onderlichaam (zie bij om door te breken, kraambeen). Men kent de uitdrukking:

Aan de medicamenteuze be- het abces wordt rijp. Men ziet handeling, die meestal bestaat na doorbraak vele abcessen uit stoffen, die de knobbels snel genezen. Vandaar, dat in

z

Sluiten