Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoermiddelen

Albinisme

bladeren of peulen, cascara, „bastjes” (frangula-schors), tamarinde e.d.; ook wonderolie (ricinusolie).

De eerste groep werkt na 8 a 10 uur (’s avonds innemen); wonderolie, een nog niet overtroffen laxans, reeds na 1 a 2 uur (het best ’s morgens nuchter in te nemen).

Een ander soort middelen, de z.g. bitterzouten, veranderen den inhoud der darmen in dien zin, dat deze veel vloeibaarder en daardoor gemakkelijker en eerder uitgedreven wordt. Engelsch zout, ook Karlsbader zout, Bitterwater en het bekende Kruschen-Salts zijn er voorbeelden van. Deze stoffen oefenen op den darm zelf hoegenaamd geen prikkelende werking uit, zoodat ze lang gebruikt kunnen worden. Tevens zijn zij door het feit, dat ze aan het lichaam vocht onttrekken, gewild bij vermageringskuren.

Niet-eigenlijke afvoermiddelen zijn de glijmiddelen (lumbricantia), zooals vloeibare paraphine, vaseline, slaolie, (lepelsgewijs ingenomen), die de ontlediging van den darm op meer mechanische wijze vergemakkelijken, zooals de naam al aanduidt.

Legio zijn de, van alle genoemde natuurproducten afge¬

leide, met chemische middelen gecombineerde of ook zuiver chemisch samengestelde laxan tia. Een aantal, zooals istizin, isacen e.a. hebben groote bekendheid verworven. Alhoewel de sennesstroop (theelepelsgewijs bij kinderen) of -thee, de cascarapillen (1 4 3 pillen ’s avonds), de wonderolie (1 4 2 eetlepels) enz. algemeen gangbare huismiddelen geworden zijn en ook als zoodanig gebruikt kunnen worden, zij er toch op gewezen, dat men voorzichtig moet zijn in die gevallen, waar buikpijn bestaat; er komen afwijkingen voor, waarbij het geven van een laxans fataal kan werken. Albinisme. Onder albinisme verstaat men een constitutioneele afwijking in den vorm

Schematl- p= piment- 1 = lens

sche door- laag h = hoorn,

snede door o.z. = oog- vlies

het oog zenuw h.o. = harde oogrok n = netvlies

van het vrijwel afwezig zijn van zoogenaamd pigment in

Sluiten