Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alcohol

Alcohol

typische van zijn werking baren, woorden, gewaarworbestaat daarin, dat alcohol het dingen enz. bewustzijn zeer snel en inten- De vraag is nu : valt er van sief verandert; men kan zeg* medische zijde iets te zeggen gen : eerst opwekkend, dan over een matig alcoholgeopwindend (het gevaarlijke bruik?

stadium der geraaktheid en De ervaring heeft geleerd, dat prikkelbaarheid). Er treedt een niet gezegd kan worden, dat duidelijk gebrek aan zelfbe- geringe hoeveelheden alcohol heersching op. Dan komt een (een glas wijn aan tafel) een soort droomtoestand „de lollige blijvende beschadiging van het dronk”, dan de bewusteloos- lichaam ten gevolge moet heid. De invloed op het heele hebben. Voor sommigen geldt menschelijke wezen is duide- dit zelfs voor een geregeld lijk; met recht kan men zeg- flink gebruik, gen : alcohol verandert de per- Het gevoel van welbehagen en soonlijkheid zelf, het „Ik” van en van warmte, dat alcohol den mensch. Elke functie geeft, is het gevolg van de wordt beïnvloed en op den vaatverwijdende werking; het duur onomstootelijk in een bloed wordt daardoor naar de negatieven zin. oppervlakte van het lichaam

De bekende dronkemansgang gedreven (roode kleur, transis het gevolg van een lang- pireeren). zaam intredende bewusteloos- De z.g. opwekkende werking heid. Onze normale gang is in van alcohol is een zuiver waarheid het gevolg van de subjectieve. Ondubbelzinnige samenwerking van tal van proeven hebben bewezen, dat buitengemeen ingewikkelde de prestaties, die afhankelijk functies, die buiten onze zijn van een volledig, wakker direkte aandacht om, in een- bewustzijn (accuratesse) door heid . gehouden worden door alcoholgebruik achteruit gaan. ons ik, onze geestelijke per- Deze invloed duurt eenige uren. soonlijkheid. Bij het uitscha- Dat alcohol den eetlust zou hekelen hiervan, treedt onmid- vorderen, geldt in hoofdzaak dellijk een toestand op, waarbij voor diegenen, die zich aan het die verschillende verrichtingen gebruik van een aperitif geuit elkaar vallen, een z.g. dis- wend hebben. Een andere zaak coördinatie en bovendien een is, dat bij bepaalde zwakteonsamenhangendheid van ge- toestanden, slapte der consti-

Sluiten