Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alcoholisme

Alcoholisme

tutie, van de tijdelijk prikkelende werking van alcohol een gunstig gebruik gemaakt kan worden. Hier hoort het voorschrift echter geheel in medische handen thuis.

Alcoholisme. Als iemand aan den drank verslaafd raakt, of in het algemeen meer alcohol drinkt dan hij verdragen kan, kunnen verschillende ziektebeelden ontstaan. Het bekendste is wel het delirium (delirium tremens), dat meestal vrij onverwacht begint en eenige dagen en nachten duren kan. De patiënten zijn geheel in de war, zeer onrustig, zweeten over het heele lichaam, zien allerlei vreemde dingen en tafereelen; opvallend is in den regel het zien van massa’s kleine dieren: ratten, muizen, mieren etc. Meestal bestaat er een vrij hooge koorts. Na afloop komt een lange en diepe slaap. Men dient te weten, dat het delirium steeds een ernstige toestand voor de betreffende beteekent, dat voornamelijk het hart gevaar loopt en dat zij voor longontsteking zeer vatbaar zijn. Er werd reeds elders op gewezen, dat alcohol door zijn vaat verwijdende werking het bloed naar de oppervlakte van het lichaam drijft. Dit is een gevaarlijke omstandigheid

voor iemand, die zich op een winteravond in de kroeg warm gedronken heeft en in „verregaanden toestand” eens zijn huis niet mocht kunnen bereiken. De kans van een bevriezen is dan n.1. sterk vergroot door de enorme warmteafgifte van het lichaam. Chronisch en overmatig alcoholgebruik kan tot degeneratie, afstomping van de persoonlijkheid voeren. De optredende wilszwakte is in ’t oog vallend, wat de mogelijkheid om uit den toestand te geraken zeer bemoeilijkt. Soms treden zielsziekten op in den vorm van een „waan”. Het meest komen voor de jaloezie-waan, die zich bijna altijd tegen de vrouw keert, en de vervolgingswaan, maar ook andere toestanden zijn mogelijk.

Ontzaglijk moeilijk is het steeds weer gebleken om de waarlijk verslaafden te genezen. Daarvoor zijn verschillende inrichtingen verrezen en er zijn ook blij vende successen bereikt, echter alleen daar, waar onder volle medewerking van den patiënt, deze zich op welke wijze dan ook, tot een ander mensch ontwikkelt, met nieuwe behoeften en nieuwe idealen.

Wie het menschelijk wezen in

Sluiten