Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Anaphylaxie

Angina

(hoewel deze in den mond feitelijk al aan vangt). Op de maag volgt de twaalfvingerige darm, daarop de dunne darm, met een totale lengte van vijf k zes meter, dan de dikke darm, die, beginnend als blinde darm met het wormvormig aanhangsel, van rechtsonder in een groote boog achter de maag, links onder als endeldarm eindigt.

Een en ander, zooals ook de ligging der voornoemde hoofdorganen, wordt door de afbeeldingen verduidelijkt. In enkele hoofdstukken worden nog eenige organen apart behandeld.

Anaphylaxie. Anaphylaxie wil zeggen: verworven overgevoeligheid tegen bepaalde eiwitstoffen bij inspuiting. Verworven, omdat zij niet de eerste maal bij een injectie met vreemd eiwit (van de een of andere diersoort) optreedt, maar den tweeden of derden keer pas. Er is dan kans op een min of meer heftige reactie van het lichaam, de z.g. „anaphylactische shock”. Er moet daarvoor beide malen met precies dezelfde eiwitsoort zijn ingespoten !

Men zal vragen, wanneer komt het dan voor? Dit is b.v. het geval bij de serum-behandeling van verschillende ziekten, (in¬

fectieziekten, vooral diphtherie, zwangerschapsziektene.a.). Men kan die reactie dus voorkomen, door voor de volgende injectie het serum van een andere diersoort uit te kiezen en er dus b.v. schapen- en paardenserum op na te houden voor het beoogde doel.

Angina. Onder angina verstaat men een ontsteking van de z.g. keelamandelen. Deze bevinden zich aan weerszijden op den overgang van de mondholte in de keelholte achter de plooien, die van den rand van het weeke gehemelte naar beneden loopen; de meeste menschen weten hen daar wel te vinden. Een „roode” keel is dus nog niet altijd een angina.

Als menschen voortdurend last van wat „proppen” in hun amandelen hebben, die dan telkens uitgestooten worden (geelwitte, vies smakende klompjes), misschien zoo nu en dan wat keelpijn, spreekt men van een chronische angina. De echte acute angina gaat met erge slikpijn, gezwollen klieren in den hals en vaak hooge koorts gepaard. De amandelen zijn sterk rood van kleur, dikwijls met een wit beslag bedekt. Er zijn vele complicaties en vergissingen met andere ziekten mogelijk, (diphtherie). Men moet een angina

Sluiten