Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Angst

Angst

nooit zelf willen behandelen! Bij het dier is angst in een Er is een opvallend verband bovengenoemde situatie voltusschen angina en andere sterkt normaal te noemen; bij ziekten. Op den voorgrond den mensch komt er het bestaat de middenoorontsteking, ginsel bij van de zelfbeheerDit wordt meestal verklaard, sching. Menschen, die gauw doordat de „buis van Eusta- bang zijn, laten zich meesleechius , een verbinding tus- pen, hetzij door werkelijke schen neus-keelholte en mid- zintuigelijke indrukken (ondenoor, de infectiekiemen zoo weer, dieren) hetzij door angstgemakkelijk van de eene naar aanjagende voorstellingen al of de andere plaats zou laten ver- niet aan de werkelijkheid onthuizen. Men staat in elk geval leend. Ten allen tijde verschuilt voor het feit, dat bepaalde zich bij den mensch achter den personentypen, vooral blonde angst een min of meer vermenschen, neiging tot geregeld gaande overweging om zichterugkomende keel-en midden- zelf te blijven, zijn zelfbewustoorontstekingen hebben. zijn te behouden.

Verschillende acute infectie- In ziekelijke gevallen kan dit ziekten, speciaal roodvonk be- persoonlijkheidsgevoel zoo verginnen met een angina. Men zwakken, dat vrijwel elke gezij dus steeds op zijn hoede, waarwording van buiten af alg Angst. Het angstgevoel kan zoodanig onverdragelijk wordt men m een of anderen vorm en met uitsluiting van het zelfterugvinden bij elk levend we- bewustzijn een wilde ongeconzen, dat over gewaarwordingen troleerde wilsreactie te voorbeschikt. Van de vluchtreactie schijn roept, van het primitieve dier, van het Er blijkt dan wel niets zoo bang zijn van kinderen in het dwingend te kunnen zijn als donker en voor griezelige din- juist het angstgevoel, daarbij gen tot de meest ongemotiveer- ook haast niets onverdragede, uiterst wanhopige angsttoe- lijker. De kwelling van den angst standen van vele zielszieken toe. kan een grootere zijn dan plke Alle zijn zij tenslotte verschil- andere en zij is vaak de oorlende vormen van eenzelfden zaak van zelfmoordpogingen, toestand: zich zelf niet kunnen Opvallend is ook dat in het handhaven tegenover de om- algemeen het wegpraten van geving, tegenover zielsgewaar- de redenen doorgaans absoluut wordingen. geen invloed heeft, integendeel

Sluiten