Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asthma

Astigmatisme

raten, het extract van een Aziatische plant, het ephedrine enz.

De ziekte is daarmee niet in zijn oorzaak aangetast. Deze ligt, zooals altijd, in de algeheele constitutie diep verscholen. Het hoofdverschijnsel is een overgevoeligheid van het ademhalingssysteem, zoowel voor psychische invloeden (opwinding, vreugde voor komende pretjes!), als voor physieke (stoffelijke). Van de laatste komen vooral in aanmerking de dierlijke eiwitten. Het merkwaardige is, dat reeds zeer geringe hoeveelheden van deze stoffen een asthma-aanval kunnen opwekken. Niet alleen het nuttigen ervan, reeds de nabijheid van de betreffende diersoort (kip, paard) is soms voldoende. (Zie ook bij allergie). Deze overgevoeligheid vertoont een specifiek karakter, d.w.z., dat bepaalde personen voor bepaalde eiwitten overgevoelig zijn. In zooverre behoort asthma tot de z.g. allergische ziekten.

Er zijn tegenwoordig methoden om de patiënten minder gevoelig te maken tegenover het voor hen schadelijke eiwit. Hierop berusten de inentingen met kleine hoeveelheden van de overeenkomstige stof. Men stelt zich voor, dat de betreffende

patiënt door het vormen van tegen stoffen,meer weerstand ontwikkelt. De resultaten zijn nog zeer wisselend. Ook dit wijst erop, dat men in de vermelde overgevoeligheid slechts een symptoom te pakken heeft en dat er voor een werkelijke genezing dieper ingrijpende constitutieveranderingen noodzakelijk zijn.

Astigmatisme. Het oog heeft normaliter een gelijkmatige ronding, d.w.z. dat de kromming van het oppervlak in alle richtingen ongeveer gelijk is. Bij sommige menschen is dit echter niet het geval en is de krommihg in een richting grooter dan in de richting loodrecht daarop. Men spreekt dan van astigmatisme; eventueel kan dit door een algeheele ver- of bijziendheid nog gecompliceerd worden. Het brilleglas om dit te verbeteren, zal dus ook een sterkere kromming in één richting moeten hebben en dus niet lensvormig, maar cylindervormig moetenzijn en bovendien juist in denzelfden stand geplaatst worden als |de richting van de sterkere of zwakkere kromming van het oogoppervlak, om deze te „neutraliseeren” (op te heffen). Wanneer astigmatische glazen in het montuur van de bril kunnen

Sluiten