Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avitaminosen

Avitaminosen

draaien is deze niet bruikbaar.

Avitaminosen. Reeds eeuwenlang kent men ziekten, die ontstaan kunnen door te langdurig gebrek aan versch voedsel. Het bekendste voorbeeld is wel de scheurbuik, een gevreesde ziekte onder de schepelingen in de tijden, dat groote reizen zóó lang duurden, dat men dagen en weken op pekelvleesch en andere geconserveerde voedingsmiddelen aangewezen was. Zoodra zich teekenen van de ziekte voordeden, moest men dus zoo spoedig mogelijk land zien te bereiken.

Men kende toen ook reeds andere ziekten in enkele streken, ten gevolge van eenzijdig

en langdurig gebruik van bepaald voedsel. Eerst veel later is men deze ziektebeelden gaan combineeren en tot het inzicht gekomen, dat de afwezigheid van zeer speciale eigenschappen of stoffen in het voedsel een aantal karakteristieke ziekten kan veroorzaken.

Men heeft deze „stoffen” vitaminen genoemd. Avitaminosen noemt men ziekten, die ontstaan door een tekort aan een of andere vitamine. De voornaamste bekende avitaminosen zijn de rachitis (Engelsche ziekte), de beri-beri, de scheurbuik; een minder bekende is b.v. de Pellagra, o.a. in Italië voorkomend. Zie verder ook onder „voedsel".

Sluiten