Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baarmoederverzakking

Baby gymnastiek

de vrouw te vroeg na de bevalling opstaat en bovendien nog zwaar werk verricht, doordat de weefsels zich volvoende hersteld hebben. Het

euvel kan tenslotte zeer hinderlijk worden, vooral ook door het meetrekken van den wand van de voornoemde omgevende organen (zie teeke-

De pfjl geeft de richting aan waarin de baarmoeder in de scheede „verzakt”. Men ziet hoe de achterwand van de blaas meegetrokken wordt.

ning); op twee manieren is de zaak dan te verhelpen: ten eerste operatief, door de baarmoeder kunstmatig weer op haar oude plaats vast te hechten, ten tweede door het plaatsen van een zoogenaamden ring (pessarium). Deze ring wordt in de scheede (rondom den < baarmoedermond) zoo geI plaatst, dat zij van achteren / de scheedewand omhoog en f terug in de bekkenholte duwt, waardoor de baarmoeder weer op haar vroegere plaats wordt gebracht.

Babygymnastiek. De laatste jaren, met de toename van het sportenthousiasme en de tendens om het leven zoo hygiënisch mogelijk in te richten, is er een methode in zwang gekomen om reeds vroegtijdig, in de eerste levensmaanden, met een soort training te beginnen met het doel bij voorbaat een Fj sterk lichaam te kwee-

ken met een flink ont7 wikkeld beender- en

spierenstelsel.

/Er bestaan daarvoor een reeks speciale oefenin/ gen voor het kinder-

lichaampje, zoowel pasde sieve als actieve (voor

Men zoover het kind zich

nee‘ onwillekeurig vastgrijpt

I

Sluiten